Lepší skríning kolorektálneho karcinómu

Skríningová kolonoskopia môže odvrátiť až 83 % úmrtí. Aj na Slovensku máme pracoviská, ktoré patria medzi európsku špičku. Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., vedecký sekretár SGS zdôraznil, že zvýšiť záujem o účasť na preventívnej kolonoskopii by pomohli okrem lepšej informovanosti a osvety určite aj presné a adekvátne pravidlá úhrad analgosedácie pre bezbolestné endoskopické vyšetrenia.