Lekárske noviny: Poďakovanie našim lekárom.

Zdroj: Lekárske noviny 04/2021

Veľmi nás teší, ak sú pacienti  Gastroenterologického centra Ružinov spokojní s našou starostlivosťou a službami, nielen z profesijného hľadiska, ale aj ľudsky.

Každý takýto podnet je pre nás mimoriadne motivujúci a utvrdzuje nás v tom, že to čo robíme, robíme dobre. V aprílovom čísle Lekárskych novín ročník 2021 , si môžete prečítať príspevok  Mgr. Anny Slávikovej o jej osobných skúsenostiach s naším centrom, od prvého vstupu, cez registráciu až po samotné vyšetrenie.

 

Poďakovanie lekárom.

Prikvačili ma zdravotné trampoty. Tentoraz sa týkali zažívacieho traktu. Už pred rokmi som mala dobré skúsenosti z vyšetrenia a následnej liečby u pána MUDr. Jozefa Tótha. Hľadala som ho na pôvodnom pracovisku gastroenterologickej ambulancie v Ružinovskej nemocnici v Bratislave. Preľakla som sa, keď som sa dozvedela, že tam už neordinuje. Našťastie som ho našla vo vedľajšej budove v poliklinickej časti. Pred Gastroenterologickým centrom, sídliacim na 3. poschodí, som zastihla zo desať pacientov. Vyzeralo to, že tam strávim najmenej pol dňa. Len čo sa otvorili dvere a vyšla z nich sestrička, zredukoval sa zástup čakajúcich na minimum. Objednaných pacientov zavolala dnu, ostatní dostali stanovené termíny na vyšetrenie. Po vstupnej konzultácii s niektorým z troch odborných lekárov a primárom prof. Tiborom Hlavatým, každý pacient odchádzal buď s predpísanými liekmi, alebo následným termínom na gastroskopické, kolonoskopické alebo sonografické vyšetrenie. Absolvovala som postupne všetky. Ani raz sa mi nestalo, že by nedodržali dátum, boli presní aj v časových termínoch. Keďže ma môj vek i dedičné, či získané diagnózy prinútili v poslednom období navštevovať aj iných odborných lekárov, môžem porovnávať. Zaobchádzanie v štátnych ústavoch a v spomínanom súkromnom zdravotníckom zariadení sú jedným slovom neporovnateľné. Vyšetrenie na fungovanie tenkého či hrubého čreva, ale aj iných vnútorných orgánov, vonkoncom nemusí byť také hrôzostrašné, ako to viacerí vyhlasujú. Môže prebehnúť znesiteľne a dôstojne. Všetkým pracovníkom Gastroenterologického centra úprimne ďakujem!

Mgr. Anna Sláviková 

Celé vydanie Lekárske noviny 04/2021 LN4_2021_web