Lekári a sestry

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Lekár – gastroenterológ

MUDr. Jozef Tóth

Lekár – gastroenterológ

MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

Lekár – internista

MUDr. Alena Hlavatá, PhD.

Lekár

Bc. Monika Chlebíková

Sestra

Mgr. Jana Poschová

Sestra

Ján Barták

Zdravotný brat

Bc. Mária Malíková

Sestra

DiS. Eva Jakubecová

Sestra

 

Mgr. Romana Bočincová

Sestra

 

Mgr. Katarína Timová

Recepčná

Mgr. Jarmila Harkotová

Recepčná