Lekári a sestry

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Lekár – gastroenterológ

MUDr. Jozef Tóth

Lekár – gastroenterológ

MUDr. Anna Krajčovičová, PhD.

Lekár – internista

MUDr. Alena Hlavatá, PhD.

Lekár

Bc. Monika Chlebíková

Sestra

Mgr. Jana Poschová

Sestra

Anita Halásová

Sestra

Ján Barták

Zdravotný brat

Mgr. Katarína Timová

Recepčná

Mgr. Jarmila Harkotová

Recepčná