Lekári a sestry

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Lekár – gastroenterológ

MUDr. Jozef Tóth

Lekár – gastroenterológ
(od 1.11.2018)

MUDr. Anna Krajčovičová, PhD.

Lekár – internista

MUDr. Alena Hlavatá, PhD.

Lekár

Mgr. Stanislava Oravcová

Vrchná sestra
(od 1.11.2018)

PhDr. Eva Jandová

Sestra

Anita Halásová

Sestra

Mgr. Katarína Timová

Recepčná