Home

Vážení pacienti,

Vitajte na stránkach Gastroenterologického centra Ružinov. Na našich ambulanciách v Ružinovskej poliklinike poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odboroch gastroenterológia a vnútorné lekárstvo.

Odborným garantom centra je Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. ktorý sa už takmer 20 rokov stará o pacientov s rôznymi ochoreniami tráviaceho systému a obzvlášť o pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami. Prof. Hlavatý je medzinárodne uznávaný odborník, ktorý roky pôsobil na klinikách v Belgicku, Nemecku a posledné roky v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Je autorom desiatok klinických výskumných štúdií a do praxe zaviedol mnohé nové diagnostické a liečebné metódy. Je zakladateľom portálu pre pacientov s IBD crohnika.sk.

Našim najvyšším cieľom je spokojný a zdravý pacient a snažíme sa tomuto cieľu prispôsobiť všetko naše snaženie. V centre poskytujeme zdravotná starostlivosť na najvyššej medicínskej úrovni. O Vaše zdravie sa stará kolektív skúsených lekárov a sestier, pre ktorých je pacient na prvom mieste.

Priestory centra boli v roku 2018 kompletne zrekonštruované. Centrum má vlastnú recepciu na objednávanie pacientov. Po zákrokoch je pacientom k dispozícii monitorovaná prebúdzacia miestnosť. Centrum je vybavené najmodernejšími endoskopickými prístrojmi v HD kvalite obrazu, ako aj špičkovým ultrazvukom s viacerými sondami. Vďaka vybaveniu centra a skúsenostiam lekárov sa všetky kolonoskopické a ak je treba aj ďalšie endoskopické vyšetrenia vykonávajú bezbolestným spôsobom po podaní injekcie.

Máme krátke čakacie doby a väčšinu potrebných vyšetrení vykonávame do niekoľkých dní.

Tešíme sa na Vašu návštevu a dúfame, že budete u nás spokojní